Percorso

''Scarabea'' de Hans Juergen Syberberg

di Tore Cubeddu

''Scarabea''Scarabea, de Hans Juergen Syberberg est unu film de importu mannu in s'istòria tzinematogràfica sarda. Una prenda manna dae su puntu de vista artìsticu e linguìsticu puru, mancari chi su sardu non siat s'ùnica limba de su film.

Sos personàgios faeddant in tedescu, in italianu e in frantzesu puru, ma est sa presèntzia de sa limba sarda in su cuntestu narrativu su chi importat. Su film de su regista tedescu resurtat a intrare a manera funguda in sa sotziedade orgolesa e ulianesa da su tempus, in ue onni unu, cun respetu mannu pro su tempus e pro sa gente, est su chi est.
S'istòria, pigada dae su contu de Tolstoj “De canta terra abbisòngiat unu òmine”, pintat a manera crara finas su naturale de sos sardos, e s'iscumissa de Pachom, chi dae sa Sibèria lompet in Sardigna comente chi bi siat nàschida. Dae su cumintzu, Bach, su tedescu ricu chi diat a chèrrere comporare sas terras de sa costa pro nde fàghere sa “Costa Bach”, si cunfrontat cun unu mundu chi oe nos lompet cun su rigore de unu documentàriu e de unu documentu, una prenda de memòria, de limba, de figuras, de terra.
Custu film isperimentale, pagu connotu e pagu fortunadu, non podet mancare in su catàlogu de su tzìnema sardu.  

29 dicembre 2014

 

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni