Percorso

''Il Figlio di Bakunin'' de Gianfranco Cabiddu

de Tore Cubeddu

''Il figlio di Bakunin''Il Figlio di Bakunin de Cabiddu est unu film chi in calchi manera at apertu sa ghenna a su tzìnema sardu nou, in cussos annos '90 ispantosos pro sa cultura sarda.

Sunt sos annos de sa lege pro sa Die de sa Sardigna e de sa Lege 26 pro su sa valorizatzione de sa limba e de sa cultura sarda. Issaras custu film bellu, chi in calchi manera nos at torradu finas a Sergio Atzeni, intrat de deretu in sa videoteca chi semus creende. Cabiddu est su primu regista chi in su film sou ponet su sardu pro èssere sardu, limba diferente cunforma a s'italianu, in unu cuntestu chi no est cussu populare. Nodia est s'iscena de su protzessu pro sa morte de su diretore de sa miniera, cando tzia Bannedda “sa bruxia”, respondet in sardu a su giuighe (Paolo Bonacelli) e su P.M. narat: “parla in sardo, che faccio traduco?”
Duos annos a pustis de custu film sa lege italiana s'at a adeguare a custu deretu pro sas limbas de minoria e cun sa lege 482 de su 1999 at a cunsentire s'impreu issoro in àmbitu giuditziàriu.

In custu film su sardu intrat cun cantzones e testimonias, ma est unu de sos primos film urbanos chi contant una Sardigna diferente dae cussa, bortas meda buiosa e buscosa, de su cabu de susu. Il figlio di Bakunin, cun s'intepretatzione de Fausto Siddi, est un film bellu de gosare, chi sos sardos, de deretu, podent intèndere comente s'issoro, ca est su frutu cabudàrgiu de unu percursu bellu meda chi nos at fatu lòmpere a oe.

29 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni