Percorso

I dadi cantastorie de Monica Dorvach

de Tore Cubeddu

Custu curtzumetràgiu est de interessu mannu e resurtat a nde bogare a campu una capatzidade manna chi sos sardos portant in sinu in die de oe puru: sa de contare.

Sos protagonistas de custu film non sunt atores, sunt postos ananti de sa telecàmera cun custos dados chi orientant s'istòria donendeli una diretzione o un'àtera. Torrat su tema de su fatalismu, ma su giogu faghet a manera chi su protagonista de su contu fatzat unu passu in prus: faghet a manera chi su chi contat boghet ideas pro sighire a andare a dae in antis. Est unu problem solving a sa sarda.
Monica Dorvach est una regista brava meda chi como bivet e traballat in Germania e chi cun custu film mustrat comente cun pagu si podent contare istòrias chi sunt profetosas a livellu temàticu e chi in su matessi tempus imperant su sardu a manera naturale, sena pregiutìtzios e ideologias.

23 dicembre 2014

Powered by CoalaWeb

Accesso utenti e associazioni